本文へジャンプ
  1. sabaijaiconsulting homeHome
  2. สบายใจ คอนซัลติ้ง
  3. เรื่องจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น

เรื่องการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น

                   คนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยมากขึ้น คู่รักชาวญี่ปุ่นและชาวไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน มีกรณีที่คนญี่ปุ่นถูกบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นส่งตัวมาทำงานในเมืองไทย มีหลายกรณี หากกำลังคบกันอย่างจริงจังก็คงมีหลายคู่ที่คิดไปถึงเรื่องการแต่งงานใช่ไหมคะ

                   ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสของคนญี่ปุ่นและคนไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ในกรณีที่คนไทยแต่งงานกัน เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอก็เป็นอันเสร็จ ในกรณีของคนไทยกับคนญี่ปุ่นคงคิดว่าเพียงแค่ใช้พาสปอร์ตของคนรักชาวญี่ปุ่นแทนบัตรประชาชนก็เป็นอันใช้ได้

                   ในการแต่งงาน ขั้นแรกจำเป็นต้องมีเอกสารที่ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุนิติภาวะและยังเป็นโสด หากไปที่ว่าการอำเภอกันแค่สองคนโดยไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรไปเลย จะไม่สามารถทำเรื่องได้ เพราะไม่มีเอกสารแสดงสถานภาพสมรสของคนญี่ปุ่น ต่อไปก็เป็นปัญหาในเรื่องภาษา ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากสำหรับคนไทย แม้คนรักชาวญี่ปุ่น จะมีเอกสารราชการที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอของญี่ปุ่น แต่ที่ว่าการอำเภอของไทยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้จึงไม่สามารถทำเรื่องได้ เรื่องนี้ หากคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่นก็ต้องมีขั้นตอนเดียวกัน ถึงจะยื่นบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้เจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นดู ก็ไม่เข้าใจภาษาไทยเหมือนกัน จึงรับเรื่องไว้ไม่ได้

                   เอกสารทางราชการของไทยและญี่ปุ่น ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนเอกสารที่ใช้ค่อนข้างเยอะ หากมีตรงไหนที่แปลผิดแค่จุดเดียว ฝั่งคนญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องส่งเอกสารมาจากญี่ปุ่นหลายครั้ง ฝั่งคนไทยก็จำเป็นต้องไปยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอำเภอหลายครั้ง เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก

                   บริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด มีทั้งพนักงานคนไทยและคนญี่ปุ่นช่วยแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่างๆให้ทั้งสองฝ่ายฟังอย่างละเอียด เพื่อให้การจดทะเบียนสมรสเป็นไปได้อย่างราบรื่น

               

日本タイ国際結婚
   

ความแตกต่างของเอกสารราชการญี่ปุ่นและไทย

                   คนไทยจะมีบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเมื่อเกิดก็จะมีสูติบัตร จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนจดทะเบียนสมรสจะมีหลักฐานการแต่งงานต่างๆอยู่แล้ว ในทางกลับกัน ถึงคนญี่ปุ่นจะแต่งงานหรือเปลี่ยนชื่อ จะได้รับแค่ KOSEKI ที่คล้ายๆกับทะเบียนบ้านของคนไทยจากที่ว่าการอำเภอเท่านั้น อีกทั้งคนญี่ปุ่นยังไม่มีบัตรประชาชนที่แสดงเลขบัตรประจำตัวอีกด้วย

                   เมื่อคนไทยกับคนญี่ปุ่นเข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส จะแตกต่างจากการจดทะเบียนกับคนไทยด้วยกันเอง จึงมีเรื่องที่ไม่ราบรื่นเกิดขึ้นบ่อยๆ ถึงจะมีนายทะเบียนคนไทย ณ ที่ว่าการอำเภอก็จริง แต่พวกเขาก็ไม่ทราบสถานการณ์ในแต่ละประเทศทั่วโลก ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจว่า หากแต่งงานกับคนญี่ปุ่นต้องทำแบบนี้ กับคนอเมริกาก็ทำแบบนี้ กับคนอินเดียก็ทำแบบนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานครอาจจะคุ้นชินกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างประเทศก็จริง แต่ในต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติมหลายอย่างก็เป็นได้ การจดทะเบียนสมรสของคนญี่ปุ่นกับคนไทยต้องใช้เวลามากอย่างที่ได้เห็น มีทั้งกรณีที่เสร็จสิ้นราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆ บางกรณีก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือน คุณอาจจะได้อ่านบทความหรือได้ยินเรื่องของคนไทยที่จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อยากขอให้ลองคิดดูให้ดี มีหลายกรณีเกิดขึ้นมากมาย ไม่มีใครอยากแต่งงานหลายๆครั้งในชีวิต บริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจดทะเบียนสมรสมากกว่า 200 คู่ตลอดเวลา 7 ปี ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตาม เราสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งหมด

                  

      

日本タイ国際結婚

 


 sabaijaiconsulting backBack