本文へジャンプ
  1. sabaijaiconsulting homeHome
  2. สบายใจ คอนซัลติ้ง

ยินดีต้อนรับสู่ สบายใจ  คอนซัลติ้ง

ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ทั้งเหนื่อยและยากลำบาก ใช่หรือไม่

ปรึกษา                    เพราะคนญี่ปุ่นนั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ และการพูดภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่นก็พูดไม่ชัด ดังนั้นบริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการสำหรับคนญี่ปุ่นที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเมืองไทย และคนญี่ปุ่นที่มีความต้องการที่จะปรึกษาหารือกับคนญี่ปุ่นด้วยกันเอง

                   บริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่มีคนญี่ปุ่น ซึ่งทั้งมีความรู้และความชำนาญ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในเมืองไทย ดังนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีคนญี่ปุ่นที่สามารถให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาแก่บริษัทของท่านได้
                   และบริษัทสบายใจ คอนซัลติ้ง ยังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งยื่นวีซ่าสำหรับคนไทยที่มีความต้องการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้ที่ต้องการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นแต่ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเอง เพราะการยื่นเอกสารกับทางราชการจะมีความยุ่งยาก อีกทั้งขั้นตอนในการยื่นและคำศัพท์ที่ใช้จะมีความยาก เพราะเป็นภาษาที่ใช้เกี่ยวกับทางราชการ

                   กรุณาติดต่อบริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อการดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่ท่าน ทางบริษัทมีความพร้อม และความยินดี เต็มใจในการให้บริการ

บริการ (คลิกดูค่าบริการ)

1. รับจัดตั้งบริษัท  เปิดธุรกิจ
            1. จดทะเบียนบริษัท
            2. ขอใบอนุญาตดำเนินกิจการ สำหรับกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต
            3. เปลี่ยนแปลงกรรมการ
            4. เปลี่ยนผู้ถือหุ้น
            5. เพิ่มทุน ลดทุน
            6. เลิกบริษัท
            7. แก้ไขที่ตั้ง ชื่อ และอื่นๆ
            8. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
            9. ขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม -
            10. ขอใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว  Work Permit-
            11. บริการดำเนินการ และให้คำปรึกษาด้านบัญชีเบื้องต้น
            12. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในไทย
2. แต่งงานญี่ปุ่น -ไทย
            1. รับจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น
            2. เตรียมเอกสารแต่งงาน
            3. รับรองเอกสาร
            4. รับรองบุตร ขอสัญชาติบุตร
            5. ขอวีซ่าแต่งงาน
            6. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงาน
3. วีซ่าญี่ปุ่น – ไทย
            1. ขอวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภทธุรกิจ NON-B , NON O , ED , TOUR และอื่นๆ
            2. เตรียมเอกสาร
            3. ต่อวีซ่า
            4. ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก re-entry
            5. รายงานตัว 90 วัน
            6. ให้คำแนะนำในด้านต่างๆเกี่ยวกับวีซ่า
เรื่องจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น

หากคุณกำลังมองหาที่จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น สามารถมาปรึกษากับทางบริษัทสบายใจคอนซัลติ้งได้เลย ทางเราให้คำปรึกษาฟรี

โดยที่คนญี่ปุ่นไม่ต้องมาด้วยก็ได้เพื่อนช่วยให้คนญี่ปุ่นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาด้วย

ส่วนเรื่องภาษาไม่ต้องกังวลเพราะทางเรามีคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยได้และมีคนไทยคอนให้คำแนะนำ

国際結婚を考えるとき [1]สบายใจ คอนซัลติ้ง ช่วยให้การจดทะเบียนสมรสไทยและญี่ปุ่น
[2]ความแตกต่างของเอกสารราชการญี่ปุ่นและไทย
[3]จดทะเบียนสมรสทั้งสองประเทศ
[4]กรณีที่แต่งงานแล้วอยากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
[5]กรณีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในไทย
[6]กรณีที่มีบุตร
[7]เรื่องเกี่ยวกับชื่อ
[8]เกี่ยวกับความคิดของพ่อแม่ ของคนญี่ปุ่นและคนไทยสอนภาษาญี่ปุ่น

日本語の教科書が数多く出版されていて、ベーシックなもの、日常会話に重点を置いたもの、日本語検定試験に重点をおいた教科書などが多いのですが、日本企業の職場ですぐに使える日本語の本はあまりないようです。当社は語学学校ではないですが、実践的に、すぐ使える日本語、職場で使う日本語について紹介しようとおもいます。給料が上がること間違いありません。

มีตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นวางขายมากมาย บางเล่มง่ายมากๆ บางเล่มใช้สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือบางเล่มใช้ในการท่องเที่ยว แต่ไม่ค่อยมีหนังสือที่ใช้ในบริษัท
บริษัทสบายใจคอนซัลติ้งเป็นแค่บริษัทไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นในเว็บนี้เงินเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ฮี่ฮี่ๆ

[Lesson 1] คำศัพที่บริษัทญี่ปุ่นการเดินทางมาบริษัท สบายใจ คอนซัลติ้งจำกัด

ทางเราได้ส่งแผนที่เกี่ยวกับการเดินทางมาที่บริษัทในไฟล์แนบให้แล้วนะคะ

map sabaijai

-โดย Taxi - เดินทางมาจากฝั่ง มาบุญครอง(MBK)ข้ามสะพานหัวช้างมาจะเจอโรงแรมเอเชีย และเลยโรงแรมเอเชียมาประมาณ 50 เมตร จะเจอ ร้าน7-11 ทางเข้าอาคารจะอยู่ติดกับร้าน 7-11
-เดินทางมาจากฝั่งอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ(Victory Monument) ให้แล้วเลี้ยวเข้ามาทางถนนพญาไท พอเจอแยกราชเทวี ให้เลยไปนิดนึงเพื่อกลับรถที่สะพานหัวช้าง แล้วให้ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นโรงแรมเอเชีย เลยโรงแรมเอเชียไป ประมาณ 50 เมตรจะเจอ ร้าน7-11 ทางเข้าอาคารจะอยู่ติดกับร้าน 7-11

-โดย BTS -ให้ลงที่ BTS ราชเทวี ออกทางออกที่ 3 จุดสังเกตจะเจอ ร้าน7-11 ทางเข้าอาคารจะอยู่ติดกับร้าน 7-11


ชื่อบริษัท Sabaijai Consulting Co.,Ltd. ( Registration No.0105555033132)
บริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด (เลขจดทะเบียนเลขจดทะเบียน)
(ทะเบียนการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วันที่จัดตั้ง 29 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อกรรมการ นายโคจิ มัสซึบาระ (Koji MATSUBARA)
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน 294/1 อาคารเอเชีย ชั้นที่ 12 ห้อง จี ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมลล์ sabaijaicons @ gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 022-152-529 0908033013(เบอร์โทรคนญี่ปุ่น)
เลขใบอนุญาตทัวร์ 13-01763 
วิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ -ทางโทรศัพท์
-ทางอีเมลล์
วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ -ชำระเป็นเงินสด
-ชำระผ่านทางธนาคาร
ระบบการชำระเงิน -ชำระผ่านทางธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร บจ.สบายใจคอนซัลติ้ง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี เลขบัญชี 123-456-987-7
ธนาคารกสิกร สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-77996-1
 sabaijaiconsulting backBack