本文へジャンプ
  1. sabaijaiconsulting homeHome
  2. สบายใจ คอนซัลติ้ง
  3. เรื่องจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น

จดทะเบียนสมรสทั้งสองประเทศ

日本タイ国際結婚

                   ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสของคนไทยและคนญี่ปุ่น จำเป็นต้องยื่นเรื่องทั้งในไทยและญี่ปุ่น ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่จริงๆแล้วมีหลายคนที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินั้นสามารถทำแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

                   โดยปกติการจดทะเบียนสมรสจะเกิดขึ้นจากผู้ที่มีสถานภาพโสดทั้งสองคน แต่ในฝั่งของไทยนั้นหากเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนจะถูกเปลี่ยนสถานะจาก “หย่า” เป็น “สมรส” นอกจากนี้ในกรณีของหญิงชาวไทย อาจมีการเปลี่ยนนามสกุลตามสามีชาวญี่ปุ่น ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชนด้วย เพื่อเตรียมเอกสารส่งให้ทางฝ่ายญี่ปุ่น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและจำเป็นต้องใช้เวลา เพราะเอกสารที่ใช้มีจำนวนมาก ทำให้เกิดความคิดว่า “ไม่เป็นไร วุ่นวายเกินไป เดี๋ยวค่อยส่งให้ทางญี่ปุ่นทีหลัง” เกิดขึ้นหลายคู่แล้ว

                   ในกรณีที่ส่งยื่นเรื่องแค่ทางฝั่งไทย ตามกฎหมายของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นคนนั้นยังมีสถานะโสดอยู่ ทำให้สามารถจดทะเบียนสมรสกับคนไทยคนอื่นหรือชาวต่างชาติคนอื่นนอกจากคุณได้ เป็นเรื่องโชคร้ายที่มีผู้หญิงหลายคนแต่งงานกับคนไม่ดีหรือคนเจ้าชู้จาหลากหลายประเทศ หากไม่ได้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอำเภอของทั้งสองฝั่ง ฝั่งไทยและฝั่งญี่ปุ่น จึงทำให้เกิดการจดทะเบียนสมรสซ้อนขึ้น

                   การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนญี่ปุ่นยังมีเรื่องควรระวังอีกหลายอย่าง

                  

                  

กรณีที่แต่งงานแล้วอยากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

                   ในการทำวีซ่าเพื่อเข้าไปอาศัยในญี่ปุ่น ใช้เวลานานมาก

                   ปัจจุบันคนไทยสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ 14 วันโดยที่ไม่มีวีซ่า แต่ถ้าจะอาศัยอยู่นานกว่านั้นจำเป็นต้องมีวีซ่า มีบางคนคิดว่าถ้าจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นแล้วก็สามารถขอวีซ่าอาศัยในประเทศญี่ปุ่นหรือขอสัญชาติญี่ปุ่นได้ง่ายๆ แต่มันไม่ใช่แบบนั้น

                   ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นมีการตรวจตราชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันการแต่งงานปลอมและการเข้ามาขายแรงงานผิดกฎหมาย การตรวจสอบครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า 2 เดือน

                   คุณและคนรักของคุณ จำเป็นต้องเขียนอธิบายอย่างละเอียดว่ารู้จักกันได้ยังไง จะอาศัยและทำอะไรที่ญี่ปุ่นพร้อมกับยื่นรูปถ่ายเป็นหลักฐาน มีบางกรณีที่เป็นคู่รักที่จดทะเบียนกันเรียบร้อยแล้ว แต่รู้จักกันเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ยังไม่เข้าใจภาษาของกันและกันดี ก็อาจจะไม่ได้รับวีซ่า

                   หากเป็นคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสด้วยความรักและไม่ได้เป็นอาชญากรล่ะก็ ไม่ว่าในกรณีใดบริษัท สบายใจ คอนซัลติ้ง จำกัด ก็สามารถให้คำปรึกษาได้หมด

                  

       

日本タイ国際結婚
           

กรณีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในไทย

                   ในกรณีที่คนญี่ปุ่นแต่งงานกับคนไทยแล้วอาศัยอยู่ในเมืองไทย สามารถยื่นเรื่องทำวีซ่าแต่งงานสำหรับคู่สมรสของชาวไทยได้ โดยปกติคนญี่ปุ่นในไทย จะได้รับวีซ่าทำงานจากบริษัทหรือวีซ่านักเรียนจากโรงเรียน เมื่อออกจากบริษัทหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว

                   วีซ่าก็จะสิ้นสุดลงทันที ในกรณีที่ยื่นขอวีซ่าแต่งงานสำหรับคู่สมรสชาวไทย ชาวญี่ปุ่นสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ตราบใดที่ยังไม่ได้หย่าร้าง หากถือวีซ่าทำงานหรือถือวีซ่าแต่งงานเป็นเวลามากกว่า 3 ปี ก็สามารถยื่นเรื่องขอสถานะการพำนักถาวรได้ หากคนรักชาวญี่ปุ่นต้องการอาศัยอยู่ในไทย ช่วยบอกเรื่องนี้ให้ทราบด้วยนะคะ

                  

กรณีที่มีบุตร

                   หากคุณและคนรักชาวญี่ปุ่นแต่งงานและมีลูกกัน เด็กสามารถถือได้ 2 สัญชาติ แต่เป็นเรื่องยากที่จะขอสัญชาติญี่ปุ่น ในกรณีที่เด็กคลอดก่อนการจดทะเบียนสมรส จำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าคุณหรือคนญี่ปุ่นได้ตั้งครรภ์ในระหว่างที่เจอกันหรือไม่ โดยการตรวจเช็คจากประวัติการเดินทางในพาสปอร์ตของทั้งสองคน ขั้นตอนนี้มักจะใช้เวลาดำเนินการ 1 ปีหรือมากกว่านั้น หากคุณตรวจสอบด้วยผลตรวจดีเอ็นเอก็สามารถทราบในทันทีว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงหรือไม่ แต่ที่ว่าการอำเภอของญี่ปุ่นจะไม่รับผลตรวจดีเอ็นเอเป็นหลักฐาน

                   ในกรณีการแต่งงานของคนไทยและคนญี่ปุ่น มี 2 วิธี คือเริ่มยื่นเรื่องที่ญี่ปุ่นก่อน หรือเริ่มยื่นเรื่องที่ไทยก่อน หากกำลังตั้งครรภ์อยู่ขอแนะนำว่าให้ยื่นเรื่องที่ญี่ปุ่นก่อนค่ะ

                  

                  

      

 sabaijaiconsulting backBack